• Identyfikator działki: 241006_2.0004.AR_1.768/59
 • Nr działki: 768/59
 • Obręb: Radostowice-0004
 • Adres: Dębowa 40
 • Współrzędne geograficzne 50.011308, 18.890059
  szerokość, długość (GPS/WGS 84)
 • Współrzędne geodezyjne 5542057.67, 6563793.10
  x, y (2000 południk 18)
 • Pokaż na interaktywnej mapie:
 • Link do mapy z zaznaczoną działką:
 • § Warunki wykorzystania danych/map
Nieruchomość nr 768/59
Nieruchomość nr 768/59
Nieruchomość nr 768/59
Nieruchomość nr 768/59
 • Powierzchnia geodezyjna: 1 005m2
 • Obwód: 136,0m
 • Długość: 38,3m
 • Szerokość: 33,6m
 • Długość odcinków: 10,1m 11,5m 21,5m 21,4m 22,2m 15,7m 33,6m
  (co wierzchołek/punkt graniczny)
 • Współczynnik kształtu: 6,82
współczynnik kształtu: sparametryzowany stosunek powierzchni terenu do jego obwodu, maksymalnie wynosi 10; im wyższa wartość współczynnika tym działka ma bardziej proporcjonalny kształt
identyfikator działka obręb
241006_2.0004.AR_1.767/59 767/59 Radostowice
241006_2.0004.AR_1.788/59 788/59 Radostowice
241006_2.0004.AR_1.789/59 789/59 Radostowice
241006_2.0004.AR_1.801/59 801/59 Radostowice
241006_2.0004.AR_1.802/59 802/59 Radostowice
241006_2.0004.AR_2.2131/265 2131/265 Radostowice
identyfikator rodzaj powierzchnia
zabudowy
wskaźnik intensywności
zabudowy netto
241006_2.0004.10172_BUD m 98 m2 9,7%
Obowiązujący plan dla nieruchomości
tytuł uchwała udział
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Kobielice i Radostowice 2015-04-30 nr VIII/59/2015 100,0%

Przeznaczenie terenu dla nieruchomości
symbol strefa uchwała udział
F5KDD KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowa 2015-04-30 nr VIII/59/2015 6,0%
F27MN MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2015-04-30 nr VIII/59/2015 94,0%

Przeznaczenie terenu w promieniu 100m
strefa udział
MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej 3,7%
KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowa 5,2%
RZ - tereny łąk i pastwisk 27,4%
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 63,7%
Informacja o przeznaczeniu terenu jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym i może nie uwzględniać obszarów planów opracowanych w postaci rastrowej/graficznej. W celu uzyskania ostateczniej i kompletnej informacji o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania należy złożyć w gminie wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszar warunki udział
Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m Warunki budowalne przeważnie złe 100,0%
Informacja o budowlanych warunkach geologicznych jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000 z 1995r. oraz 1957r. Państwowego Instytutu Geologicznego
Pokaż wnioski/decyzje/zgłoszenia dla działki
768/59 Radostowice