Tytuł Uchwała
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Lasach Kobiórskich po północnej stronie linii kolejowej przebiegającej przez Gminę Suszec 2021-05-27 nr XXXIII/274/2021 2021.05.27_XXXIII_274_2021 mpzp/2021.05.27_XXXIII_274_2021
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie 2020-02-27 nr XVII/145/2020 2020.02.27_XVII_145_2020 mpzp/2020.02.27_XVII_145_2020
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ulicy Pszczyńskiej i Szkolnej w Suszcu 2019-08-29 nr XI/94/2019 2019.08.29_XI_94_2019 mpzp/2019.08.29_XI_94_2019
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Woszczyckiej w Rudziczce, oznaczonego symbolem E4U - zmiana 2019-06-19 nr IX/81/2019 2019.06.19_IX_81_2019 mpzp/2019.06.19_IX_81_2019
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w części sołectw Rudziczka i Suszec 2015-08-09 nr XI/82/2015 2015.08.09_XI_82_2015 mpzp/2015.08.09_XI_82_2015
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Kobielice i Radostowice 2015-04-30 nr VIII/59/2015 2015.04.30_VIII_59_2015 mpzp/2015.04.30_VIII_59_2015
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Mizerów 2015-01-08 nr IV/20/2015 2015.01.08_IV_20_2015 mpzp/2015.01.08_IV_20_2015
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec 2014-06-26 nr XLVI/47/369/2014 2014.06.26_XLVI_47_369_2014 mpzp/2014.06.26_XLVI_47_369_2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Rudziczka 2012-12-28 nr XXVIII/110/243/2012 2012.12.28_XXVIII_110_243_2012 mpzp/2012.12.28_XXVIII_110_243_2012
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Suszec 2012-10-25 nr XXV/85/218/2012 2012.10.25_XXV_85_218_2012 mpzp/2012.10.25_XXV_85_218_2012
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka - zmiana 2012-10-25 nr XXV/84/217/2012 2012.10.25_XXV_84_217_2012 mpzp/2012.10.25_XXV_84_217_2012
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka 2012-06-28 nr XXI/55/188/2012 2012.06.28_XXI_55_188_2012 mpzp/2012.06.28_XXI_55_188_2012
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części sołectwa Suszec w granicach ulic: Powstańców, Na Grabówki i Królówka do granic lasów od strony północno-wschodniej - zmiana 2012-06-28 nr XXI/54/187/2012 2012.06.28_XXI_54_187_2012 mpzp/2012.06.28_XXI_54_187_2012
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyrodniczych sołectwa Suszec i Kobielice – Lasy Kobiórskie - zmiana 2012-06-28 nr XXI/53/186/2012 2012.06.28_XXI_53_186_2012 mpzp/2012.06.28_XXI_53_186_2012
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka 2007-06-28 nr IX/42/61/2007 2007.06.28_IX_42_61_2007 mpzp/2007.06.28_IX_42_61_2007
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Suszec na północ od ulicy Pszczyńskiej oraz w granicach ulic Piaskowej od toru kolejowego PKP w kierunku północnym od ulicy Dolnej, Powstańców, Na Grabówki, a od strony wschodniej od granicy lasu i ulic Szkolnej i Gospodarskiej 2005-08-31 nr XXXII/64/270/2005 2005.08.31_XXXII_64_270_2005 mpzp/2005.08.31_XXXII_64_270_2005
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów sołectwa Radostowice na północ od ulicy Pszczyńskiej z wyłączeniem terenów na zachód od ulicy Dworcowej w centrum sołectwa 2005-08-31 nr XXXII/62/268/2005 2005.08.31_XXXII_62_268_2005 mpzp/2005.08.31_XXXII_62_268_2005
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kryry 2005-08-31 nr XXXII/59/265/2005 2005.08.31_XXXII_59_265_2005 mpzp/2005.08.31_XXXII_59_265_2005
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyrodniczych sołectwa Suszec i Kobielice – Lasy Kobiórskie 2005-02-24 nr XXVII/23/229/2005 2005.02.24_XXVII_23_229_2005 mpzp/2005.02.24_XXVII_23_229_2005
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyrodniczych sołectwa Suszec położonych na zachód od granic sołectwa Kobielice i Kryry do linii Lasy Kobiórskie 2004-09-30 nr XXII/52/177/2004 2004.09.30_XXII_52_177_2004 mpzp/2004.09.30_XXII_52_177_2004
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części sołectwa Suszec w granicach ulic: Powstańców, Na Grabówki i Królówka, do granic lasów od strony północno – wschodniej 2004-09-30 nr XXII/51/176/2004 2004.09.30_XXII_51_176_2004 mpzp/2004.09.30_XXII_51_176_2004