• Rodzaj: MPZP
 • Uchwała nr: XXXIII/274/2021
 • Uchwała z dnia: 2021-05-27
 • Data ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2021-06-08
 • Obowiazuje od2021-07-09
 • Tytuł aktu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Lasach Kobiórskich po północnej stronie linii kolejowej przebiegającej przez Gminę Suszec
 • Tytuł formalny: Uchwała nr XXXIII/274/2021 Rady Gminy Suszec z dnia 27.05.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Lasach Kobiórskich po północnej stronie linii kolejowej przebiegającej przez Gminę Suszec
 • Treść uchwały
 • Powierzchnia opracowania (obowiązująca): 366,17 ha
 • Obowiązuje dla powierzchni gminy: 4,88%
 • Rysunek (format geoTIFF)
 • Legenda
 • Skala opracowania2000
 • Układ odniesienia http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2177
 • Adresy usług IIP:
 • Pokaż na interaktywnej mapie
 • Szerokość geograficzna północna 50.048284
 • Szerokość geograficzna południowa 50.031430
 • Długość geograficzna zachodnia 18.823459
 • Długość geograficzna wschodnia 18.896673